W roku szkolnym 2019/2020 koło zainteresowań nie będzie się odbywać.

 

Kółko taneczne „Costa Latina” 

Oprócz wyżej wymienionych kółek w naszym przedszkolu od 2010 roku działa kółko taneczne „Costa Latina”., którego pomysłodawcą jest Pani Agnieszka Borowiak.

     Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi   w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki uczeń odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.

    Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności kulturowej człowieka. Od wieków towarzyszy ludziom w ich życiu. Jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji: formą fizycznego i duchowego wyżycia; sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia podniesienie sprawności ruchowej oraz regeneruje fizycznie i psychicznie.

Za taniec uważa się układ ruchów i gestów człowieka uporządkowanych
w czasie i przestrzeni, wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki.
Na przestrzeni wieków taniec przechodził różnorodne przeobrażenia: zmieniał swoją formę, przekształcał się i doskonalił.

      Celem zabaw i tańców przy muzyce jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dziecka oraz rozwijanie szeregu jego predyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczości, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szybkiej reakcji, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni Ćwiczenia taneczne rozwijają również wyobraźnię dziecka, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, mobilizują do działania, kształcą wrażliwość estetyczną. Taniec pozwala na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, pozwala na improwizację ruchową, pokazanie osobowości i naturalnych predyspozycji.