W naszym przedszkolu co roku odbywają się spotkania  w ramach programu adaptacyjnego dla najmłodszych dzieci, które rozpoczynają edukacje przedszkolną.

     Aby pobyt dziecka w przedszkolu nie był dla niego przykry, ważne jest aby moment przekroczenia progu przedszkola przebiegał jak najłagodniej, w atmosferze bezpieczeństwa, przy współudziale rodziców.

     Wychodząc naprzeciw potrzebom adaptacyjnym dzieci, Pani Joanna Szymura w roku 2004 opracowała „ Program wstępnej adaptacji dla dzieci trzyletnich”. W ramach programu od tego czasu co roku w miesiącu czerwcu organizowane są „ Spotkania adaptacyjne”, podczas, których dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zabawach  organizowanych przez nauczycielkę przyszłorocznych maluchów. Wszystkie działania mają na celu zapoznanie przyszłych przedszkolaków              z personelem, otoczeniem przedszkola i zabawkami. Spotkania przyczyniają się do szybszej i łagodniejszej adaptacji dziecka . 

Dlaczego maluchy tak trudno przystosowują się do przedszkola? 

Aby  lepiej zrozumieć, na czym polegają kłopoty adaptacyjne dzieci, trzeba sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jest trzylatek i co się z nim dzieje, gdy zaczyna uczęszczać do przedszkola.

-  Dziecko ma słabo ukształtowany system własnego Ja, dlatego jest mocno uzależnione emocjonalne od najbliższych osób.

-  Nie wie, że wsparcia emocjonalnego mogą mu udzielić osoby trzecie.

- Oderwanie od najbliższych budzi w nim strach, traci więc poczucie bezpieczeństwa.

- Ma kłopoty ze słownym porozumiewaniem się, zwłaszcza z osobami obcymi. Domownicy znakomicie rozumieją jego gesty, mimikę i inne zachowania, w przedszkolu  dziecko ma trudności z przekazaniem tego, co jest dla niego ważne.

- Przez długi czas kojarzy nauczycielkę, nawet najmilszą, z momentem utraty bezpieczeństwa, dlatego płacze na jej widok.

- W zakresie samoobsługi w dużym stopniu zdane jest na dorosłego, bezradnie płacze, gdy ma potrzebę fizjologiczną, wstydzi się, gdy się zsiusia.

- Skupienie na swoich emocjach, blokuje u niego chęć poznawania otoczenia.       

Dlaczego warto przygotować dziecko do roli przedszkolaka?

Dla dziecka 3 – letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom w życiu, sytuacja budząca silne emocje. Pomimo zgodności psychologów, że od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym, co oznacza, że dziecko może już przez dłuższy czas przebywać poza domem pod opieką osób trzecich, to jednak w miesiącu wrześniu wielu rodziców przeżywa wątpliwości co do zasadności tego twierdzenia.

Dlaczego? Ponieważ często się zdarza, że rodzice w pierwszych dniach września muszą patrzeć jak dziecko rozpaczliwie broni się przed przebywaniem w obcym miejscu. Nie pomagają zapewnienia: Niedługo przyjdę po ciebie...Zabiorę cię po obiedzie... Zdarza się, że po jakimś czasie dziecko może stać się płaczliwe, mogą pojawić się kłopoty z zasypianiem, brak apetytu lub moczenie nocne.

Mamy nadzieję, ze jak co roku te spotkania spełniły swoje zadanie…