Spis treści

     W roku szkolnym 2019/2020 koło zainteresowań nie będzie się odbywać.

 

Drugim kółkiem zainteresowań wzbogacającym ofertę przedszkola od 2007 roku jest kółko teatralne, które powstało pod kierunkiem Pani Mart Mróz. Obecnie współpracuje z nią Pani Edyta Staniaszek. Zabawa w teatr rozwija dziecięcą wrażliwość na żywe słowo, dzieci  uczą się mówić  w taki sposób, by inni chcieli słuchać.  Wyrabiają w sobie  odwagę i śmiałość. Uwrażliwianie na sztukę pobudza dzieci do działań artystycznych. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe wiadomości  o teatrze.

    Zabawy w teatr wpływają wszechstronnie na rozwój dzieci. Podczas przygotowań i występów dzieci uczą się współpracować w grupie, oswajają się ze sceną i publicznym wystąpieniem, doskonalą pamięć, wyrabiają sprawność manualną ręki, ćwiczą dykcję, poczucie rytmu. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy, choć na pewno odczuwają również smak pracy i obowiązku. Głównym założeniem kółka jest dobrze przygotować dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych, aby tego dokonać nie koniecznie trzeba spędzać cały czas nad książką, mogą to być również zabawy w teatr.

 


 

 rok 2017/2018

Pierwsze zajęcia za nami.