Spis treści

W roku szkolnym 2019/2020 koło zainteresowań nie będzie się odbywać.

 

Pierwszym kółkiem, które powstało w przedszkolu we wrześniu 2007 roku,  jest kółko plastyczne „Zaczarowane kółeczka”. Inicjatorką jego powstania jest Pani Irena Spólnik. Obecnie współpracuje z nią Pani- Joanna Kubica.

Na zajęciach plastycznych dzieci uczą się schematów składania papieru, dokładności i precyzji działania, dyscypliny, cierpliwości i koncentracji uwagi. Rozwijają myślenie twórcze, myślenie konstrukcyjne i zainteresowanie sztuką składania papieru. Dzięki uczestnictwu w zajęciach tego koła dzieci usprawniają sobie funkcje percepcyjno-motoryczne, takie jak: koordynacja i integracja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, zwłaszcza synchronizująca drobnych ruchów palców, nadgarstka i obu rąk, które jest ważnym elementem w procesie lateralizacji.

       Zajęcia orgiami spełniają również funkcje wychowawcza, gdyż:

-uczą krytycyzmu w stosunku do własnego działania i własnej pracy,

-ćwiczą cierpliwość w zmaganiu się z materiałem(papier) jak i samym sobą  (precyzja ruchów, koncentracja uwagi)

- angażują emocjonalnie dziecko, dając dużo radości z wykonywanej pracy.

 


 

 

nasze prace     wystawa w Poradni dziecięcej ul. Wrocławska 12a

Nasze nowe dzieła:

 


 

 NASZE DZIEŁA (rok szkolny 2017/2018)