Spis treści

 

Rok szkolny 2020/2021

grupa 3- latków                   mgr Klaudia Szyra

grupa 3-4-latków                 mgr Edyta Staniaszek

                                             mgr Irena Spólnik

grupa 4- latków                   mgr Joanna Kubica

                                                      Kinga Biegaj

grupa 4-5- latków               mgr Elżbieta Gospodarczyk

                                                      Kinga Biegaj

grupa 5-6-latków                 mgr Marta Mróz

                                             mgr Joanna Szymura

grupa 6-latków                    mgr Agnieszka Borowiak

                                             mgr Joanna Szymura

 

język angielski     mgr Katarzyna Wierzbińska

religia                    mgr Edyta Staniaszek

 

 

Rok szkolny 2019/2020

Grupa 3-4-latków I         mgr Joanna Kubica

Grupa 3-4-latków II        mgr Edyta Staniaszek i mgr Irena Spólnik

Grupa 4-latków              mgr Elżbieta Gospodarczyk

                                                Kinga Biegaj

Grupa 4-5-latków           mgr Marta Mróz i Kinga Biegaj

Grupa 5-6-latków           mgr Agnieszka Borowiak i mgr Joanna Szymura

Grupa 6-latków              mgr Klaudia Szyra i mgr Joanna Szymura

 

angielski mgr Katarzyna Wierzbińska

religia         mgr Edyta Staniaszek

logopeda    mgr Edyta Lech-Majda

 

Rok szkolny 2018/2019

Grupa 3-4-latków I      mgr Elżbieta Gospodarczyk

                                 

Grupa 3-4-latków II   mgr Mróz Marta

                                    mgr Edyta Staniaszek

 

Grupa 4-5latków        mgr Agnieszka Borowiak

                                    mgr Renata Gajak

 

Grupa 5-latków          mgr Klaudia Szyra

                                    mgr Renata Gajak

 

Grupa 6-latków I        mgr Joanna Kubica

                                    mgr Joanna Szymura

 

Grupa 6-latków II       mgr Irena Spólnik

                                    mgr Joanna Szymura

 

j. angielski mgr Katarzyna Wierzbińska

religia         mgr Edyta Staniaszek