Spis treści

Rok szkolny 2018/2019

 

Grupa 3-4-latków I      mgr Elżbieta Gospodarczyk

                                 

Grupa 3-4-latków II   mgr Mróz Marta

                                    mgr Edyta Staniaszek

 

Grupa 4-5latków        mgr Agnieszka Borowiak

                                    mgr Renata Gajak

 

Grupa 5-latków          mgr Klaudia Szyra

                                    mgr Renata Gajak

 

Grupa 6-latków I        mgr Joanna Kubica

                                    mgr Joanna Szymura

 

Grupa 6-latków II       mgr Irena Spólnik

                                    mgr Joanna Szymura

 

j. angielski mgr Katarzyna Wierzbińska

religia         mgr Edyta Staniaszek