Spis treści

Rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca:

Olena Boratyn

Zastępca przewodniczącej:

Iwona Szlosarek-Mazgaj

Skarbnik:

Agata Grzesiak

Sekretarz:

Magdalena Wysocka