Spis treści

 

 

 

Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia 
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole jest czynne pięć dni w tygodniu:
od poniedziałku do piątku

grupy z wyżywieniem w godzinach od 6.00 do 16.30

Przedszkole pełni dyżur w okresie wakacji
zgodnie z harmonogramem ustalonym z organem prowadzącym.