Organizatorem  konkursu  był Regionalny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  i  Informacji  Pedagogicznej  „WOM”  w  Rybniku oraz współorganizatorami  konkursu  Publiczne  Przedszkole  nr  6 w  Jastrzębiu  Zdroju  i  Fundacja. PL mieszcząca  się  w  Jastrzębiu – Zdroju. Gośćmi specjalnym były dzieci  z SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Dzieci z naszego przedszkola zostały przygotowane przez p. Agnieszkę Borowiak, Joannę Kubicę  z pomocą p. Edyty Staniaszek.  Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków,  że tak chętnie biorą udział  w rozpowszechnianiu i nauce Polskiego Języka Migowego.