Spis treści

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ 2018

1 .Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie                                                                                           -przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

2. Poznawanie świata poprzez zmysły

 -rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

3.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji                                        

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

4.Środki transportu                                                                                                                                       

-  poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego                                                         -poznawanie znaczenia pasów, niektórych znaków drogowych, itd.

5.Jesień                                                                                                                                                                      

-  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści                 

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach                                                                                   

  - zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

Tematy kompleksowe:

  • W przedszkolu
  • Znowu razem
  • Bezpieczna droga do przedszkola
  • Nadeszła jesień

PAŹDZIERNIK 2018

Poznajemy przyrodę  - Jesień                                                                                                                        -rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                                       - nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych                                                                                                                                                  

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich o, a, m, e                                                                             -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             - rozpoznawanie cyfr 1,2, 3, 4

Poznajemy przyrodę - Przyroda w sali, w domu                                                                                                   -poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

Tematy kompleksowe:

  1. Jesienią w sadzie
  2. Warzywa znane i lubiane
  3. Moja rodzina
  4. Zwierzęta domowe

LISTOPAD 2018

Poznajemy przyrodę- Jesień

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia          

 - wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                                 -rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich d, t ,k                                                                 

-tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             – rozpoznawanie cyfry  5                                                                                                                   

- rozwijanie intuicji geometrycznej                                                                                                                        

-nazywanie figur geometrycznych

Nasz kontakt z techniką - doświadczenia konstrukcyjno-techniczne                                                                       

-bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych,                                                                                                                                               

Dbamy o nasze zdrowiezdrowa żywność                                                                                              

-spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych                     

- przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

Jesteśmy Polakami - Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,                                                     

 - aktywny udział w przygotowaniu uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ 2018

Poznajemy przyrodę  - Zima                                                                                                                                                                      - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt
i piękno przyrody w zimowej szacie                                                                                                    

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich l, y, r,                                                                                -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                            - rozpoznawanie cyfr 0,6                                                                                                                                    Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania                                                                                              – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                    Rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych.

Nasze rodziny - Wzmacnianie więzów rodzinnych  

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

STYCZEŃ 2019

Poznajemy przyrodę  - Zima                                                                                                                                                                  – dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach                                                                       – nazywanie ptaków odwiedzających karmnik                                                                                       

– zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami                                                     – rozpoznawanie   wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze bezpieczeństwo- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu                                                                                                                  - bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: na zamarzniętym stawie.

Nasze rodziny -Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym

- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z babcią i dziadkiem.

Interesujemy się książką-Wzbudzanie zainteresowania literaturą                                                                            – słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: s, n, b, g,                                                                            -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie                                                                                         - czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.                                                                                                - tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             - rozpoznawanie cyfr : 7                                                                                                                                     - dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych        

 Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania:                                                                                       

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                                         

LUTY 2019

Nasza Ziemia -Poznawanie świata                                                                                                     

Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat, poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.                                                                                                                                                          

Nasze bezpieczeństwo- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu                                                                         

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                               rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: w, p,                                                                           tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie,                                                                                          czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,                                                                                                 tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna – Organizacja przestrzeni i czasu                                                                           dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy                                                                                                                                                           nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy                                                                            odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                                                                 rozpoznawanie cyfry 8, dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.                                                                                                                                                                      

MARZEC 2019

Poznajemy przyrodę - wiosna

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym   okresie

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

-  poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Uczymy się czytać – Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: z, u, c ,ł

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja matematyczna – Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr: 9,10

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby

- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji

KWIECIEŃ 2019

Poznajemy przyrodę

–poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi                                                                                 - nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania                                                               - wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi                                                                                                    - poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby,                                                                                                                                        -sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi                                                                                                   -  sadzenie  kwiatów i dbanie o nie

W świecie sztuki

– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda                                                                                                                                                                               - umiejętne posługiwanie się rekwizytami                                                                                               

- przygotowanie kącika teatralnego,  wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek                                                                                                                                                                                         

Uczymy się czytać

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: f, ż, j, h,                                                               

  - czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja matematyczna

– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby                                                                 - klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych                                                    - mierzenie przedmiotów; rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość)

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

- kultywowanie tradycji, zwyczajów, związanych ze świętami Wielkanocy

 

  MAJ 2019

 Poznajemy przyrodę:                                                                                                                     

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt                                                                                      – określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Nasza miejscowość, nasz region                                                                                                                      – nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

Jesteśmy Polakami: 

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu                                              

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych   miejsc.

Uczymy się czytać:                                                                                                                               

- czytanie krótkich, ilustrowanych  tekstów

Nasza edukacja matematyczna:                                                                                                                       - poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Nasze rodziny                                                                                                                                  

-  opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter) 

- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków.