Spis treści

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ 2018

 1. Nasza grupa - zapoznanie się dzieci z nauczycielem, z rówieśnikami, a także z salą; poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola i ich funkcji; uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo  w przedszkolu.
 2. Jestem przedszkolakiem – współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; poznawanie imion i nazwisk dzieci          z grupy; przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; komunikowanie się w grupie       - mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.
 3. Uliczne sygnały - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej; uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 4. Nadeszła jesień- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, na zmiany; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów (jadalne, niejadalne), oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; zbieranie owoców z drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.

PAŹDZIERNIK 2018

 1. Jesień w sadzie

- Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- Wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                                     

 1. Dary ogrodu

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą dotyku, smaku, zapachu.

- Nazywanie przetworów z warzyw.

 1. Nasze rodziny

- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.

- Podawanie informacji  jakie zawody wykonują rodzice.

- Opisywanie wyglądu rodziców.

 1. Domowi ulubieńcy

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

- Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

LISTOPAD 2018

Moje miasto, moja Ojczyzna

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po Polsku.

Domy i domki

Określanie miejsca zamieszkania(miasto,wieś).

Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości,sposobów budowania dawniej i współcześnie.

 Urządzenia elektryczne

Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwieniu pracy ludziom.

Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

A deszcz pada i pada

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

GRUDZIEŃ 2018

 1. Na jesienny smutny czas - przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek; współdziałanie podczas  zabaw, gier, tańców integracyjnych; uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 2. Nadchodzi zima - poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szadź, szron, zawieje śnieżne; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno w zimowej szacie; poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu    i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 3. Święta tuż-tuż - przygotowanie programu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela), wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi; kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 4. Święta, święta - wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich; tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 STYCZEŃ 2019

W krainie baśni

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich
 • odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury, zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.

Moja babcia i mój dziadek

 • nazywanie bliższych i dalszych członków rodziny, np. mama, tata, brat, siostra ciocia, wujek, babia, dziadek
 • podawanie powiązań między członkami rodziny
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

Ptaki zimą

 • dokarmianie ptaków w trudnych, zimowych warunkach
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

LUTY 2019

Tak mija czas

Organizacja  przestrzeni i czasu

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,

 dni tygodnia, miesięcy, nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór,              

Czy jesteśmy sami w kosmosie?    

  Poznawanie świata

Poznawanie nazwy wybranych planet Układu Słonecznego; słuchanie ciekawostek na ich temat, poznawanie   zawodów  związanych z kosmosem, np. kosmonauty,  astronoma

  Zimo, baw się z nami

  Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych, przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbałość o higienę -ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i   zmarznięciu)

MARZEC 2019

Poznajemy zwierzęta

 • poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

Zwierzęta prehistoryczne

-  poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

Wiosna tuż-tuż

-  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu

- poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na

drzewach, krzewach, pierwsze kwiaty, powrót ptaków (np. bocianów)

Nadeszła wiosna

 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

KWIECIEŃ  2019   

 1. Wiosna na wsi
 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 1. Dbamy o ziemię

 Ochrona przyrody

 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

3.Wielkanocne tradycje

 • wzmacnianie więzów w rodzinie
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Wielkanocą.

 4.Teatr

– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu

 • przygotowanie kącika teatralnego
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

MAJ 2019

Zabawa w teatr

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu.
 • przygotowanie kącika teatralnego.
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

   Moja miejscowość, mój kraj

 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

Moi rodzice

 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu.
 • przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

Wiosna na łące

 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, biedronek.