ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ 2017

 

Poznajemy przyrodę:

 - Zima   - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt  i piękno przyrody w zimowej szacie, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

Uczymy się czytać:

Elementarna nauka czytania:  

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich l, y, r,                                                                            

 -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

  Nasza edukacja matematyczna:                                                                          

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia - rozpoznawanie cyfr 0,6                                                                                            Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                                                                                                                                

 Rozwijanie intuicji geometrycznej  – nazywanie figur geometrycznych.

Nasze rodziny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

  - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,                                              

  - wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Tematy kompleksowe:

Co robimy w wolnym czasie?

To już zima

Święta tuż-tuż

Żegnamy  rok 2017

 

 

LISTOPAD 2017

Poznajemy przyrodę Jesień                                                                                                                              

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany  w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór. 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt                                                                                                                                                                           .

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                                 

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich d, i, e, k, t                                                                               

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             

rozpoznawanie cyfry  5                                                                                                                                                                  rozwijanie intuicji geometrycznej                                                                                                                                                  nazywanie figur geometrycznych

Nasz kontakt z techniką - doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

 bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych,                                                                                                                                                                              poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

Dbamy o nasze zdrowie - dbałość o higienę                                                                                                                                ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)                                                                                                                                                                                   dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie  w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

Zdrowa żywność                                                                                                                                                                         spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

Październik 2017r.                               

Poznajemy przyrodę  - Jesień                                                                                                

-rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                             

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych                                                                                                                                                 

 - poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich o, a, m,e                                                                           

-tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                            - rozpoznawanie cyfr 1,2, 3, 4

Nasze rodziny -Podawanie informacji na temat swojej rodziny                                                                               

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują                                                                

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

Poznajemy przyrodę - Przyroda w sali, w domu                                                                                     

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

Tematy kompleksowe:

1.     Jesienią w sadzie

2.     Warzywa znane i lubiane

3.     Moja rodzina

4.     Zwierzęta domowe

                   Wrzesień 2017                

1 .Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie                                                                                                          

 -przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

2. Poznawanie świata poprzez zmysły                                                                                                                   

 -rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

3.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji                                      

 - współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

4.Środki transportu                                                                                                                                                             

  -  poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego                                                          

- poznawanie znaczenia pasów itd.

5.Jesień                                                                                                                                                                          

  -  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści                                                                                                                                                                   

  - rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach                                                                                                                                     -  zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

Tematy kompleksowe:

1.      W przedszkolu

2.      Znowu razem

3.      Moja droga do przedszkola

Nadeszła jesień