Spis treści

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

CZERWIEC 2018

 Poznajemy przyrodę        Lato

- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień  Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

Nasz kontakt z techniką  Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Dbamy o nasze zdrowie   Dbałość o higienę

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych

Uczymy się czytać                                                                                                                                         

- czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów                                                                                          

Nasza edukacja matematyczna    Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji.

MAJ 2018

Poznajemy przyrodę

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,

- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Nasza miejscowość, nasz region

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków.

Jesteśmy Polakami

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy,  jej herbu

i ważniejszych   miejsc.

Uczymy się czytać

-  czytanie krótkich, ilustrowanych  tekstów.

 Nasza edukacja matematyczna

- poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet

w zabawie,

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.                                                                                                                                                                                                                     

Nasze rodziny

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Nasza Ziemia

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych,

w jakich żyją,

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

To ja

- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

KWIECIEŃ 2018

 Poznajemy przyrodę

–poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na  wsi,                                                             

- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania                                                               - wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi                                                                                                     - poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby                                                                                                                                         -sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi                                                                                                    - sadzenie  kwiatów i dbanie o nie

W świecie sztuki

– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda                                                                                                                                                                               -umiejętne posługiwanie się rekwizytami                                                                                                              -przygotowanie kącika teatralnego,  wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek                                                                                                                                                           -wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)

Uczymy się czytać

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: f, ż, h,

- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja matematyczna

– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby                                                                  - klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych                                                     - mierzenie przedmiotów; rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość)

 

MARZEC 2018

 Poznajemy przyrodę - wiosna

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym   okresie

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

-  poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Jesteśmy Polakami - Rozwijanie poczucia przynależności  narodowej

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości

Uczymy się czytać – Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: u, c ,j

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Nasza edukacja matematyczna – Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr: 9

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 9 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby

- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji

Nasze rodziny Wzmacnianie więzów w rodzinie

- kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami  Wielkanocy.                   

 

LUTY 2018

Nasza ziemia: Poznawanie świata

-poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego- Mar, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat,                                    -poznanie legend na temat satelity Ziemi- Księżyca

Nasze bezpieczeństwo:  Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów                                   -poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwa

Poznajemy przyrodę:

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt, -dostrzeganie różnic w budowie zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji,                                                                                                                                                   -nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

Uczymy się czytać:

Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich w, p, z; tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie; czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej; tworzenie z poznawanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna:- organizacja przestrzeni i czasu

-nazywanie pór dnia:rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,                                                                                             -odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,                                                            -dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,      -nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia-rozpoznawanie cyfry 8, dodawanie i odejmowanie w zakresie cyfry 8 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

STYCZEŃ 2018

Poznajemy przyrodę:

Zima- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych i zimowych warunkach, nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami, rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu

Nasze bezpieczeństwo:

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikających z nieprzestrzegania zakazów-bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. na zamarzniętym stawie.

Nasze rodziny:

Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym -przygotowanie programu artystycznego, samodzielne(lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z Babcią i Dziadkiem.

Interesujemy się książką:

Wzbudzanie zainteresowania literaturą- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.

Uczymy się czytać:

Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich s,n,b,g; tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie; czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej; tworzenie z poznawanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna:

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia-rozpoznawanie cyfr 7, dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania, klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

 

GRUDZIEŃ 2017

 

Poznajemy przyrodę:

 - Zima   - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt  i piękno przyrody w zimowej szacie, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

Uczymy się czytać:

Elementarna nauka czytania:  

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich l, y, r,                                                                            

 -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

  Nasza edukacja matematyczna:                                                                          

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia - rozpoznawanie cyfr 0,6                                                                                            Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                                                                                                                                

 Rozwijanie intuicji geometrycznej  – nazywanie figur geometrycznych.

Nasze rodziny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

  - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,                                              

  - wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Tematy kompleksowe:

Co robimy w wolnym czasie?

To już zima

Święta tuż-tuż

Żegnamy  rok 2017

 

 

LISTOPAD 2017

Poznajemy przyrodę Jesień                                                                                                                              

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany  w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór. 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt                                                                                                                                                                           .

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                                 

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich d, i, e, k, t                                                                               

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             

rozpoznawanie cyfry  5                                                                                                                                                                  rozwijanie intuicji geometrycznej                                                                                                                                                  nazywanie figur geometrycznych

Nasz kontakt z techniką - doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

 bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych,                                                                                                                                                                              poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

Dbamy o nasze zdrowie - dbałość o higienę                                                                                                                                ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)                                                                                                                                                                                   dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie  w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

Zdrowa żywność                                                                                                                                                                         spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

Październik 2017r.                               

Poznajemy przyrodę  - Jesień                                                                                                

-rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                             

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych                                                                                                                                                 

 - poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich o, a, m,e                                                                           

-tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                            - rozpoznawanie cyfr 1,2, 3, 4

Nasze rodziny -Podawanie informacji na temat swojej rodziny                                                                               

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują                                                                

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

Poznajemy przyrodę - Przyroda w sali, w domu                                                                                     

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

Tematy kompleksowe:

1.     Jesienią w sadzie

2.     Warzywa znane i lubiane

3.     Moja rodzina

4.     Zwierzęta domowe

                   Wrzesień 2017                

1 .Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie                                                                                                          

 -przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

2. Poznawanie świata poprzez zmysły                                                                                                                   

 -rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

3.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji                                      

 - współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

4.Środki transportu                                                                                                                                                             

  -  poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego                                                          

- poznawanie znaczenia pasów itd.

5.Jesień                                                                                                                                                                          

  -  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści                                                                                                                                                                   

  - rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach                                                                                                                                     -  zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

Tematy kompleksowe:

1.      W przedszkolu

2.      Znowu razem

3.      Moja droga do przedszkola

Nadeszła jesień