Zamierzenia dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńcze

                                        Październik 2017r.                               

Poznajemy przyrodę  - Jesień                                                                                                

-rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                             

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych                                                                                                                                                 

 - poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich o, a, m,e                                                                           

-tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                            - rozpoznawanie cyfr 1,2, 3, 4

Nasze rodziny -Podawanie informacji na temat swojej rodziny                                                                               

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują                                                                

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

Poznajemy przyrodę - Przyroda w sali, w domu                                                                                     

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

Tematy kompleksowe:

1.     Jesienią w sadzie

2.     Warzywa znane i lubiane

3.     Moja rodzina

4.     Zwierzęta domowe

                                      wrzesień 2017

1 .Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie                                                                                                         

  -przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

2. Poznawanie świata poprzez zmysły                                                                                                                  

  -rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

3.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji                                      

 - współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

4.Środki transportu                                                                                                                                                             

  -  poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego                                                         

  - poznawanie znaczenia pasów itd.

5.Jesień                                                                                                                                                                           

 -  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści                                                                                                                                                                  

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach                                                                                                                                    -zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

Tematy kompleksowe:

                1. W przedszkolu

                2. Znowu razem

          3. Moja droga do przedszkola

          4.  Nadeszła jesień