ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ 2017

1.   Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i przemarznięciu)

2.   Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które w sobie zatrzymują.

2. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

3.Poznawanie wybranych drzew iglastych.

4.  Rozwijanie umiejętności wokalnych.

5. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji. Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Co robić w taki smutny czas?

Nadeszła zima

Święta tuż-tuż.

 

LISTOPAD 2017

Akademia aqafresh -dbamy o swoje zęby.

- „Pastusiowa Kraina” - poznanie bohaterów opowiadania, kształtowanie poprawnego mycia zębów, dbanie o jamę ustną, przełamywanie strachu przed wizytą u stomatologa. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału, przezwyciężanie nie- chęci do nieznanych potraw.

Domy i domki

-Poznawanie, na  podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

-Nazywanie zawodów związanych z budownictwem. Pokazywanie na wybranych przykładach,  jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają) kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

Moje miasto, moja Ojczyzna

-Rozwijanie poczucia przynależności narodowej- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po Polsku.

- Podawanie nazwy naszego miasta,  kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

Urządzenia elektryczne

-Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych. Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi

A deszcz pada i pada
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, krótszego dnia. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

 

PAŹDZIERNIK 2017

Jesień w sadzie

- rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

- zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami

- zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej

- zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej

- klasyfikacja  owoców ze względu na ich pochodzenie

Jesień na działce

-  rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-  dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

- zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

- rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

Nasze rodziny

- określanie relacji między członkami  rodziny

- usprawnianie narządów artykulacyjnych wyrabianie spostrzegawczości

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- rozwijanie zainteresowania pracą rodziców

- zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze

Nasi domowi ulubieńcy

- stymulowanie rozwoju mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie  reakcji ruchowych na różnorodny charakter muzyki

- porównywanie zbiorów równolicznych.

Wrzesień 2017

 

     Przedszkole – drugi dom; zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek              z grupy; zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu; tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej; liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego; umuzykalnienie dzieci; opracowanie kodeksu grupowego; wskazywanie i nazywanie części ciała; rozwijanie zmysłów, zachęcanie do dbania o zmysły; zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie; zachęcanie do zgodnego współdziałania; rozwijanie mowy; zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny; akceptowanie tej inności; zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji; rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej.

  

         Uliczne sygnały; rozwijanie mowy; rozwijanie umiejętności poruszania się              w pobliżu jezdni; zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi; poznawanie pracy policjanta; zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; umuzykalnienie dzieci.

 

Jesień w lesie, parku; przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park); rozwijanie mowy i myślenia; rozwijanie umiejętności liczenia; ilustrowanie muzyki ruchem; zapoznanie z wybranymi drzewami; rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi; zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią; rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.