ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK 2017

Jesień w sadzie

- rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

- zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami

- zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej

- zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej

- klasyfikacja  owoców ze względu na ich pochodzenie

Jesień na działce

-  rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-  dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

- zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

- rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

Nasze rodziny

- określanie relacji między członkami  rodziny

- usprawnianie narządów artykulacyjnych wyrabianie spostrzegawczości

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- rozwijanie zainteresowania pracą rodziców

- zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze

Nasi domowi ulubieńcy

- stymulowanie rozwoju mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie  reakcji ruchowych na różnorodny charakter muzyki

- porównywanie zbiorów równolicznych.

Wrzesień 2017

 

     Przedszkole – drugi dom; zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek              z grupy; zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu; tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej; liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego; umuzykalnienie dzieci; opracowanie kodeksu grupowego; wskazywanie i nazywanie części ciała; rozwijanie zmysłów, zachęcanie do dbania o zmysły; zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie; zachęcanie do zgodnego współdziałania; rozwijanie mowy; zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny; akceptowanie tej inności; zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji; rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej.

  

         Uliczne sygnały; rozwijanie mowy; rozwijanie umiejętności poruszania się              w pobliżu jezdni; zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi; poznawanie pracy policjanta; zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; umuzykalnienie dzieci.

 

Jesień w lesie, parku; przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park); rozwijanie mowy i myślenia; rozwijanie umiejętności liczenia; ilustrowanie muzyki ruchem; zapoznanie z wybranymi drzewami; rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi; zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią; rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.