Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

 

PAŹDZIERNIK 2017      

 

1.       Jesień w sadzie

- Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- Wyjaśnienie znaczenia słowa sad.                                                    

2.       Dary ogrodu

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą dotyku, smaku, zapachu.

- Nazywanie przetworów z warzyw.

3.       Nasze rodziny

- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.

- Podawanie informacji  jakie zawody wykonują rodzice.

- Opisywanie wyglądu rodziców.

4.       Domowi ulubieńcy

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

- Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

 

WRZESIEŃ 2017       

 

1. Nasza grupa

- poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy

                    - określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

  

2. Jestem przedszkolakiem

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie

          - samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

3. Uliczne sygnały

            - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

            - poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

            - zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

4. Nadeszła jesień

            – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich

            – zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie          owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej

            – poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych