Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

 

GRUDZIEŃ 2017

 1.Na  jesienny, smutny czas

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

2. Nadchodzi zima

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady     śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

        3. Święta tuż – tuż

             - wykonanie upominków dla rodziców

             -  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

        4. Świąteczny czas

             - wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

             - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

LISTOPAD 2017

Moje zmysły

Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.

Domy i domki

Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie.

 Urządzenia elektryczne

Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwieniu pracy ludziom.

Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

A deszcz pada i pada

Obserwowanie zmian      zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Dbamy o nasze zdrowie

Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, soków, ograniczenie napojów gazowanych). Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po       posiłkach

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017      

 

1.       Jesień w sadzie

- Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- Wyjaśnienie znaczenia słowa sad.                                                    

2.       Dary ogrodu

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą dotyku, smaku, zapachu.

- Nazywanie przetworów z warzyw.

3.       Nasze rodziny

- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.

- Podawanie informacji  jakie zawody wykonują rodzice.

- Opisywanie wyglądu rodziców.

4.       Domowi ulubieńcy

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

- Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

 

WRZESIEŃ 2017       

 

1. Nasza grupa

- poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy

                    - określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

  

2. Jestem przedszkolakiem

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie

          - samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

3. Uliczne sygnały

            - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

            - poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

            - zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

4. Nadeszła jesień

            – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich

            – zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie          owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej

            – poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych