Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

LUTY 2018

  1. Zabawy na śniegu – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych, występujących w danej porze roku. Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych.
  2. Poznajemy kosmos – poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat. Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma. Poznawanie ciekawostek na temat satelity Ziemi – Księżyca.
  3. Poznajemy zwierzęta – poznawanie warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji. Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
  4. Poznajemy rośliny – poznawanie warunków potrzebnych do rozwoju roślin. Zakładanie własnej, przedszkolnej hodowli roślin (sadzonki, nasionka). Dostrzeganie różnic w budowie roślin.

                                                                                                                                                             

STYCZEŃ 2018

  1. W świecie baśni – wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Odpowiadanie na pytania dotyczące utworu. Oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.
  1. Dokarmiamy ptaki dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach. Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik. Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami. Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
  1. Moja babcia i mój dziadek – organizowanie świąt o charakterze rodzinnym, przygotowanie programu artystycznego. Recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy oraz śpiewanie piosenek. Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, podawanie powiązań między nimi. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
  2. Zimowe zabawy na śniegu- poznawanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu zimą (np. sanki, śnieżynki, lodowisko). Uświadamianie konieczności zasad gwarantujących bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu.

 

GRUDZIEŃ 2017

1.        Ulubione zabawy i zabawki – nieprzeszkadzanie innym w zabawie. Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi  w zakresie trzech. Utrwalanie nazw kolorów. Zachęcanie do wspólnych zabaw z kolegami, koleżankami.

2.        Zima biała – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt, poznawanie zjawisk atmosferycznych. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

3.        Święta tuż, tuż – organizowanie świąt o charakterze rodzinnym, przygotowanie programu artystycznego. Kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Tworzenie różnorodnych kompozycji plastycznych. Rozwijanie sprawności manualnej.

4.        Żegnamy Stary Rok! – poznawanie obyczajów związanych z żegnaniem Starego Roku. Kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Sylwestrem. Rozbudzanie umiejętności składania życzeń noworocznych.

LISTOPAD 2017

Moje zmysły

Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu. Wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka.

Domy i domki

Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie.

 Urządzenia elektryczne

Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwieniu pracy ludziom.

Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

A deszcz pada i pada

Obserwowanie zmian      zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Dbamy o nasze zdrowie

Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, soków, ograniczenie napojów gazowanych).

Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po       posiłkach.                                                                            

 

PAŹDZIERNIK 2017 

1.       Jesień w sadzie

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                                           

2.       Kolorowe warzywa

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku,        

  smaku, zapachu.

- nazywanie przetworów z warzyw.

3.       Nasze rodziny

                      podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata

                      nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia,

                       dziadek, wujek

                      pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodzin.

4.       Domowi ulubieńcy

                      poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt
                         u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek  i sen, wychodzenie na spacer

naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich    głosów.

 

  WRZESIEŃ 2017

 

1.     Pierwszy raz w przedszkolu - zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.  Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola      i ich funkcji. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu.

 

2.     Jestem przedszkolakiem współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy , przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Komunikowanie się w grupie- mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.

 

3.     Bezpieczne ulice - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

4.     Nadeszła jesień- obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu ,zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.