Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

PAŹDZIERNIK 2017 

1.       Jesień w sadzie

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- wyjaśnienie znaczenia słowa sad                                                           

2.       Kolorowe warzywa

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku,        

  smaku, zapachu.

- nazywanie przetworów z warzyw.

3.       Nasze rodziny

                      podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata

                      nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia,

                       dziadek, wujek

                      pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodzin.

4.       Domowi ulubieńcy

                      poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt
                         u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek  i sen, wychodzenie na spacer

naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich    głosów.

 

  WRZESIEŃ 2017

 

1.     Pierwszy raz w przedszkolu - zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.  Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola      i ich funkcji. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu.

 

2.     Jestem przedszkolakiem współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy , przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Komunikowanie się w grupie- mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania.

 

3.     Bezpieczne ulice - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

4.     Nadeszła jesień- obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu ,zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.