Administratorem zebranych danych jest:

 Publiczne Przedszkole Nr 21  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 5                                                           

 Tel: 32 4714239 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt  e-mail do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe pozyskujemy w związku z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19, w szczególności na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych( tzw. specustawy),  w związku z art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzw. RODO)  - gdyż jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.                                                                                           W  sytuacji pomiaru temperatury  konieczna jest  zgoda ( pozyskana na podstawie wytycznych epidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego) , która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dane kontaktowe przetwarzane są w celu sprawnego i pilnego kontaktu z rodzicem  w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub niepokojących objawów chorobowych u dziecka , na podstawie ochrony żywotnych interesów dziecka oraz innych osób przebywających w placówce.

Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego, lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania.            

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.                                                                                                  

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. 

Podanie danych jest  niezbędne w celu zapewnienia   bezpiecznych  warunków pracy i nauki  oraz dostosowania  pracy placówki do wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.